2R-Academy | آکادمی تو آر

برخی از محصولات فروشگاه

امروزه و در فرآیندهای معماری همواره ارائه یک طرح معماری با استاندارد هایی روبرو هست که تقریبا اکثر افراد معمارا ملزم به ...

بررسی رندرهای دید پرنده

بررسی رندرهای دید پرنده

عمومی 3257 بازدید

این پست را اختصاص می دهیم به معرفی نرم افزاری که قطعا خیلی از معماران و دانشجوهای معماری اسم آن را شنیده ه اند. نرم افزاری که ...

معرفی نرم افزار راینو

معرفی نرم افزار راینو

راینو 398560 بازدید